หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

1. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปลอดภัย
2. ปฏิบัติตามคำสั่งขอผู้บังคับบ
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. หัวหน้า/ผู้ช่วยผลิตวัตถุดิบ

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

-จัดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
-จัดเตรียมกำลังคน
-จัดเตรียมวัตถุดิบ
-ประสานงานกับบำรุ
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าบำรุงรักษา

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ผู้จัดการแผนกผลิต

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

- Allocate production work to individual production unit supervisor
- Coordinate the production act
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ช่างเทคนิคการผลิต

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

ควบคุมดูแลปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

1. บริหารงานคลังสินค้า&จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมดูแลการรับ-จ่าย จัดเเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเ
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ Training / ควบคุมเอกสาร ISO (DCC) ด่วน !!!

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
- ดำเนินกา
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ช่างบำรุงรักษา

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ตรวจสอบการทำงานขอ
วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ออกแบบ ด่วน !!!

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

1. ออกแบบสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาด สร้างสรรค์ สื่อการตลาดตามแผนงานฝ่ายการตลาดให้ตรงกับ วันที่ 18 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ช่างเทคนิคการผลิต ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

ควบคุมดูแลปรับปรุงกระบวนการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงภาระกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รั วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Marketing Manager ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

1. Develop plans and strategies for marking of company products according to company policy
2. Set
วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการแผนกผลิต (Production Manager) ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

- Allocate production work to individual production unit supervisor
- Coordinate the production act
วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Supervise subordinates in the areas of production process.
1. Plan, coordinate and supervise shift
วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดเตรียมสินค้าและรถขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการได วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ช่างบำรุงรักษา ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Product Manager ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

- Follow up target
- Creative promotin
- Cosumer negotiation
- Take care costomer compaine.
-
วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

รับผิดชอบการกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

- ขับรถให้ผู้บริหาร
- ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรถยนต์ พร้อมทึ่ใช้อ
วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. นักศึกษาฝึกงานฝ่ายผลิต ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

ฝึกงานส่วนงานบรรจุภัณฑ์ วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด import-export

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

บริการและประสานงานกับบุคคลภายหน่วยงาน, ระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก และติดต่อประสานงานกับลูกค้า วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

ปฎบัติงาน และเรียนรู้งานคอบคลุมงาน HRD , HRM and Payroll วันที่ 12 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี